PŘEHLED JEDNOTEK INTENZITY MAGNETICKÉHO POLE
Intenzita magnetického pole
značka H – vektorová veličina daná podle Biot Savarta vztahem:
dH I dl  × r0,
4π r²
kde výraz I dl se nazývá proudový element, r je vzdálenost referenčního bodu, v němž intenzitu magnetického pole měříme, od proudového elementu. Hlavní jednotkou intenzity magnetického pole v soustavě SI je 1 ampér na 1 metr (1 A·m-1).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
ampér na milimetr
ampér na centimetr
ampér na metr
kiloampér na metr
A·mm-1
A·cm-1
A·m-1
kA·m-1
1 000
100
1
1 000
Starší a cizí jednotky
oested
oested (CGSes)
lenz
Oe
Oe
 
79,5775
2,654 414·10-9
1
Ampér na metr         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
intenzita magnetického pole uvnitř velmi dlouhého selenoidu, u něhož je součin proudu a délkové hustoty závitů 1 ampér na metr.
Oested         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka Oe – jednotka v absolutní soustavě CGS. V elektromagnetické soustavě CGSem má hodnotu 79,5775 A·m-1, v elektrostatické soustavě CGSes má hodnotu 2,654 414·10-9 A·m-1.
Lenz         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
na 11. generální konferenci vah a měr, konané v říjnu 1960 v Paříži, bylo navrženo, aby jednotka intenzity magnetického pole soustavy SI nesla název lenz podle ruského fyzika H. F. Lenze (1804 až 1864). Návrh však nebyl na uvedené konferenci přijat.