PŘEHLED JEDNOTEK ELEKTRICKÉHO PROUDU
Elektrický proud
značka I, i – pohyb elektrických nábojů mezi dvěma místy vlivem spádu elektrického potenciálu. Elektrický proud může být také indukován ve vodiči elektromagnetickou indukcí. Kladný směr elektrického proudu je konvenčně definován směrem pohybu kladných nábojů. Hlavní jednotkou elektrického proudu v soustavě SI je 1 ampér (1 A).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
pikoampér
nanoampér
mikroampér
miliampér
ampér
kiloampér
pA
nA
µA
mA
A
kA
10-12
10-9
10-6
10-3
1
103
Starší a cizí jednotky
internacionální ampér
statampér
abampér
int A
sA
aA
0,999 85
3,335 63·10-10
10
Ampér         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka A – stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru vyvolá mezi nimi stálou sílu 2·10-7 newtonu na 1 metr délky vodiče. Pro rozlišení od staršího internacionálního ampéru byl kdysi ampér nazýván jako ampér absolutní a značen abs A, A abs nebo Aabs.
Internacionální ampér         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka int A – starší jednotka, definovaná jako elektrický proud, který vyloučí z roztoku dusičnanu stříbrného 1,118 04 mg stříbra za 1 sekundu.
Statampér         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka sA – jednotka v absolutní elektrostatické soustavě CGS.
Abampér         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka aA – jednotka v absolutní elektromagnetické soustavě CGS.