PŘEHLED JEDNOTEK JASU
Jas
značka L – (v daném bodě plošného zdroje a v daném směru) veličina určená podílem svítivosti elementární plošky zdroje ve zvoleném směru a obsahu průmětu této plošky do roviny kolmé ke zvolenému směru. Hlavní jednotkou jasu v soustavě SI je 1 kandela na čtverečný metr (1 cd·m-2).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI
kandela na čtverečný metr cd·m-2 1
Starší a cizí jednotky
nit
stilb
apostilb, blondel
lambert
skot
nt
sb
asb
La
sk
1
10 000
1/π = 0,318 3099
3 183,099
3,183 099·10-4
Kandela na čtverečný metr         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
jas zdroje, jehož svítivost na 1 čtverečný metr zdánlivé plochy zdroje je roven 1 kandele. Zdánlivou plochou se přitom rozumí velikost průmětu skutečné plochy do roviny kolmé ke směru záření.
Nit         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka nt – název, který byl někdy používán pro hlavní jednotku kandela na čtverečný metr. Tento název byl také uveden v 1. vydání ČSN 01 1300. Název není mezinárodně přijat.
Stilb         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka sb – jednotka bávalé soustavy CGS. 1 sb = 1 cd·cm-2
Apostilb         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka asb – jednotka používaná u rozptylujících (difuzních) ploch. Apostilb je definován jako jas dokonale rozptylující plochy, jejíž každý čtverečný metr vysílá do celého poloprostoru světelný tok 1 lumenu. Nazýván též blondel.
Lambert         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka La – definován jako jas dokonale rozptylující plochy, jejíž každý čtverečný centimetr vysílá do celého poloprostoru světelný tok 1 lumenu.
Skot         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka sk – stará speciální jednotka jasu, které se užívalo při tzv. skotopickém vidění.

Skotopické vidění         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
vidění oka adaptovaného na šero nebo na tmu, kdy oko vnímá pouze tyčinkami bez rozlišování barev (opak fotopické, tj. vidění ve dne).