PŘEHLED JEDNOTEK SVÍTIVOSTI
Svítivost
značka I – fotometrická veličina; podíl světelného toku vyzářeného zdrojem v některém směru do nekonečně malého prostorového úhlu a velikosti tohoto úhlu. Hlavní jednotkou svítivosti v soustavě SI je 1 kandela (1 cd).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI
kandela cd 1
Starší a cizí jednotky
mezinárodní svíčka, International Candle
Hefnerova svíčka, Hefner-Kerze
Harcourtova lampa
Carcelova lampa
parafínová svíčka, Vereins-Paraffinkerze
spermacetátová lampa
pentanová svíčka
Violleova svíčka
decimální svíčka, bougie décimale
IC
HK
harcourt
carcel
VK
spermacet candle
pentane candle
violle
BD
1,019
0,903
9,91
9,704
1,084
1,16
1,0023
20,23
1,0114
Kandela         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka cd – kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření o kmitočtu 540·1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián. Tato definice byla přijatá 3. usnesením 16. generální konference vah a měr v roce 1979. Tím se zrušila dřívější definice, která zněla: Kandela je svítivost 1/600 000 m² povrchu černého tělesa ve směru kolmém k tomuto povrchu při teplotě tuhnutí platiny (tj. při 1 768 °C) a při tlaku 101 325 Pa. (Tato definice byla přijata 5. usnesením v roce 1967 na 13. generální konferenci vah a měr.)
Mezinárodní svíčka         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka IC – zavedena 1.4.1909 ve Velké Británii, USA a ve Francii. Byla realizována elektrickými žárovkami slabého žhavení.
Hefnerova svíčka         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka HK – nazvaná po německém fyzikovy Hefner-Alterneckovi (1845 - 1907), byla uzákoněna v roce 1896 v Německu. Používala se také ve skandinávských zemích, v Rakousku aj. Byla definována jako vodorovná svítivost 40 mm dlouhého plamene octanu amylnatého (C7H14O2) hořícího nad bavlněným kulatým knotem o průměru 8 mm, a to za určitých předepsaných podmínek.
Carcelova lampa         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka carcel – starší francouzská jednotka svítivosti, nahrazená v roce 1889 Violleovou svíčkou. Carcelovu lampu vyrobil v roce 1800 Francouz Carcel. Byla to lampa olejová. Název této jednotky pochází z roku 1842.
Parafínová svíčka         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka VK – platila v Německu od roku 1868 do roku 1896, kdy ji nahradila Hefnerova svíčka.
Violleova svíčka         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka violle – jednotka violle byla navržena roku 1881 Viollem a roku 1896 byla převzata jako mezinárodní svíčka (1 IC = 1/20,23 violle). Byla definována jako kolmá svítivost 1 čtverečného centimetru povrchu žhnoucí platiny při jejím bodu tuhnutí.
Decimální svíčka         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka BD – starší jednotka svítivosti ve Francii, nazývaná též pyr.