PŘEHLED JEDNOTEK PRŮTOKU
průtok, průtočný objem
značka Q – množství tekutiny proteklé kolmo daným průřezem za jednotku času. Uvádí se např. průtok vody řekou v určitém místě. Hlavní jednotkou průtoku v soustavě SI je 1 krychlový metr za 1 sekundu (m³/s).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
centimetr³/sekundu, krychlový centimetr za sekundu
decimetr³/sekundu, krychlový decimetr za sekundu
metr³/sekundu, krychlový metr za sekundu
cm³·s-1
dm³·s-1
m³·s-1
10-6
10-3
1
Soustava SI – vedlejší jednotky
centimetr³/minutu, krychlový centimetr za minutu
centimetr³/hodinu, krychlový centimetr za hodinu
decimetr³/minutu, krychlový decimetr za minutu
decimetr³/hodinu, krychlový decimetr za hodinu
metr³/minutu, krychlový metr za minutu
metr³/hodinu, krychlový metr za hodinu
metr³/den, krychlový metr za den
litr/sekundu
litr/minutu
litr/hodinu
litr/den
cm³·min-1
cm³·hod-1
dm³·min-1
dm³·hod-1
m³·min-1
m³·hod-1
m³·d-1
l·s-1
l·min-1
l·hod-1
l·d-1
1,6·10-8
2,7·10-10
1,6·10-5
2,7·10-7
1,6·10-2
2,7·10-4
1,157 407·10-5
10-3
1,6·10-5
2,7·10-7
1,157 407·10-8
Britsko-americké jednotky
cubic foot per second, krychlová stopa za sekundu
cubic foot per minute, krychlová stopa za minutu
cubic foot per hour, krychlová stopa za hodinu
cubic yard per second, krychlový yard za sekundu
cubic yard per minute, krychlový yard za minutu
cubic yard per hour, krychlový yard za hodinu
gallon [UK] per second, galon [UK] za sekundu
gallon [UK] per minute, galon [UK] za minutu
gallon [UK] per hour, galon [UK] za hodinu
gallon [UK] per day, galon [UK] za den
ounce [UK] per second, unce [UK] za sekundu
ounce [UK] per minute, unce [UK] za minutu
ounce [UK] per hour, unce [UK] za hodinu
gallon [US] per second, galon [US] za sekundu
gallon [US] per minute, galon [US] za minutu
gallon [US] per hour, galon [US] za hodinu
gallon [US] per day, galon [US] za den
ounce [US] per second, unce [US] za sekundu
ounce [US] per minute, unce [US] za minutu
ounce [US] per hour, unce [US] za hodinu
ft³/s
ft³/min
ft³/h
yd³/s
yd³/min
yd³/h
gal(UK)/s
gal(UK)/min
gal(UK)/h
gal(UK)/d
oz(UK)/s
oz(UK)/min
oz(UK)/h
gal(US)/s
gal(US)/min
gal(US)/h
gal(US)/d
oz(US)/s
oz(US)/min
oz(US)/h
28,316 847·10-3
471,947 44·10-6
7,865 790 72·10-6
0,764 554 86
12,742 581·10-3
212,376 35·10-6
4,546 09·10-3
75,768 17·10-6
1,262 803·10-6
52,616 782·10-9
28,413 1·10-6
473,551 7·10-9
7,892 528·10-9
3,785 41·10-3
63,090 17·10-6
1,051 503·10-6
43,812 626·10-9
29,573 5·10-6
492,891 7·10-9
8,214 861·10-9
metr krychlový za sekundu         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
objemový průtok 1 m3·s-1 má ustálený průtok dané látky, při němž projde libovolným kolmým průřezem objem 1 m3 této látky za čas 1 s.