PŘEHLED JEDNOTEK PLOŠNÉHO OBSAHU
Plošný obsah
značka A,S – velikost plochy omezené uzavřenou čárou. Hlavní jednotkou plošného obsahu v soustavě SI je 1 čtverečný metr (1 m²).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
milimetr čtvereční
centimetr čtvereční
decimetr čtvereční
metr čtvereční
kilometr čtvereční
mm²
cm²
dm²

km²
10-6
10-4
10-2
1
106
Soustava SI – vedlejší jednotky
ar
hektar
a
ha
100
10 000
Britsko-americké jednotky
circular mil
square mil
square inch, čtverečný palec
square foot, čtverečná stopa
square yard, čtverečný yard
square mile, čtverečná míle
acre, akr
rood
cmil
 
in², sq in
ft², sq ft
yd², sq yd
mi², sq mi
ac
 
5,067·10-10
6,451 6·10-10
6,451 6·10-4
9,290 306·10-2
0,836 127
2 589 988
4 046,856
1 011,71
Metr čtvereční         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka – plošný obsah čtverce o straně 1 metru.
Akr, acre         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka ac – starší polní plošná míra.
Ar         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka a – starší jednotka pro plošný obsah. Její název je odvozen z latinského area = stavební místo, dvůr, závodiště apod.
Circular mil         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka cmil – rozměrový údaj pro průřezy vodičů kruhového průměru. 1 mil = 1/1000 inch (0,001").
Hektar         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka ha – vedlejší jednotka pro plošný obsah, používá se především pro plošnou míru pozemků. Název hektaru se odvozoval z aru (hektoar).