PŘEHLED JEDNOTEK OSVĚTLENÍ
Osvětlení
značka E – fotometrická veličina vyjadřující podíl světelného toku dopadajícího na plochu osvětleného tělesa a obsahu této plochy. Hlavní jednotkou osvětlení v soustavě SI je 1 lux (1 lx).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI
lux
lumen/m²
lx
lm·m-2
1
1
Starší a cizí jednotky
flame (plamen)
foot·kandela
nox
phot
stilbradián
 
ft·cd
nx
 
sb·rad
43,055 641 67
10,763 910 42
0,001
10 000
10 000
Lux         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka lx – osvětlení 1 luxe je vyvoláno tokem 1 lumenu, rovnoměrně rozloženým na ploše jednoho m2 nebo zdrojem ve všech směrech stejné svítivosti jedné kandely při kolmém dopadu na plochu vzdálenou 1 m od zdroje.
Nox         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka nx – stará jednotka osvětlení používaná při skotopickém vidění. 1 nox = 1 nx = 10-3 lx (při barevné teplotě 2360 K).
Phot         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka ph – jednotka osvětlení v bývalé soustavě CGS. Osvětlení 1 phot je vyvoláno tokem 1 lumenu, rovnoměrně rozloženým na ploše jednoho cm2.
Stilbradián         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
stará jednotka osvětlení. 1 stilbradián = 1 sb·rad = 104 lx.

Skotopické vidění         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
vidění oka adaptovaného na šero nebo na tmu, kdy oko vnímá pouze tyčinkami bez rozlišování barev (opak fotopické, tj. vidění ve dne).