PŘEHLED JEDNOTEK OBJEMU
Objem
značka V – kvantitativní vyjádření části prostoru omezeného zcela jednou nebo více plochami. Objemem nějakého tělesa rozumíme část prostoru vyplněného tímto tělesem, tj. omezeného jeho povrchovou vrstvou. Tělesem přitom rozumíme prostorově omezený látkový útvar jakéhokoli skupenství nebo fáze. Hlavní jednotkou objemu v soustavě SI je 1 krychlový metr (1 m³).
Jednotka Značka Převodní koeficient Jiný převod
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
milimetr krychlový
centimetr krychlový
decimetr krychlový
metr krychlový
kilometr krychlový
mm³
cm³
dm³

km³
10-9
10-6
10-3
1
109
Soustava SI – vedlejší jednotky
mililitr
centilitr
decilitr
litr
hektolitr
ml
cl
dl
l
hl
10-6
10-5
10-4
10-3
0,1
0,001 l
0,01 l
0,1 l
1 l
100 l
Britsko-americké jednotky
cubic inch, krychlový palec
cubic foot, krychlová stopa
cubic yard, krychlový yard
cu in, in³
cu ft, ft³
cu yd, yd³
16,387 064·10-6
28,316 8·10-3
0,764 555
 
1728 cu in
27 cu ft
Americké jednotky – kapalina (Liquid)
minim
fluid dram
fluid ounce
gill, liquid gill
liquid pint
liquid quart
gallon
barell
min (US)
fl dr (US)
fl oz (US)
gi (US), liq gi (US)
liq pt (US)
liq qt (US)
gal (US)
bbl (US)
61,611 9·10-9
3,696 6·10-6
29,573 5·10-6
118,295·10-6
473,176·10-6
0,946 36·10-3
3,785 41·10-3
0,158 987
 
60 min
8 fl dr
4 fl oz
4 liq gi
2 liq pt
4 liq qt
42 gal
Americké jednotky – sušina (Dry)
dry pint
dry quart
peck
bushel
dry barrel
dry pt (US)
dry qt (US)
pk (US)
bu (US)
dry bbl (US)
550,610·10-6
1,101 23·10-3
8,809 8·10-3
0,035 239 1
0,115 627
 
2 dry pt
8 dry qt
4 pk
 
Britské jednotky objemu (Imperial)
minim
fluid scruple
fluid drachm
fluid ounce
gill
pint
quart
gallon
peck
bushel
quarter
min (UK)
fl sc, fl s
fl dr
fl oz (UK)
gi (UK)
pt (UK)
qt (UK)
gal (UK)
pk (UK)
bu (UK)
qt (UK)
59,193 8·10-9
1,184·10-6
3,552·10-6
28,413 1·10-6
0,142·10-3
0,568 262·10-3
1,136 52·10-3
4,546 09·10-3
9,092 2·10-3
36,368 7·10-3
290,95·10-3
 
20 min
3 fl sc
8 fl dr
5 fl oz
4 fl gi
2 pt
4 qt
2 gal
4 pk
8 bu
Ostatní jednotky objemu
teaspoon (US), lžička
tablespoon (US), lžíce
cup (US), šálek
 
 
 
4,928 9·10-6
14,786 8·10-6
236,589·10-6
 
3 teaspoon
16 tablespoons
Krychlový metr         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka – objem krychle o hraně 1 metru.