PŘEHLED JEDNOTEK HUSTOTY
Hustota
značka ρ – u homogenní látky, podíl hmotnosti tělesa z dané látky a objemu tohoto tělesa. U nehomogenních prostředí je hustota funkcí souřadnic a je mírou prostorového rozložení příslušné fyzikální veličiny. Hlavní jednotkou hustoty v soustavě SI je 1 kilogram na 1 krychlový metr (kg·m-3).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
miligram/metr³
gram/milimetr³
gram/centimetr³
gram/decimetr³
gram/metr³
kilogram/centimetr³
kilogram/decimetr³
kilogram/metr³
tuna/metr³
mg·m-3
g·mm-3
g·cm-3
g·dm-3
g·m-3
kg·cm-3
kg·dm-3
kg·m-3
t·m3
10-6
106
103
1
10-3
106
103
1
10-3
Soustava SI – vedlejší jednotky
gram/mililitr
gram/litr
kilogram/mililitr
kilogram/litr
g·ml-3
g·l-3
kg·ml-3
kg·l-3
103
1
106
103
Britsko-americké jednotky
pound per cubic inch, pound na krychlový palec
pound per cubic foot, pound na krychlovou stopu
pound per cubic yard, pound na krychlový yard
ounce per gallon (UK), unce (UK) na galon
ounce per gallon (US), unce (US) na galon
pound per gallon (UK), pound (UK) na galon
pound per gallon (US), pound (US) na galon
slug per cubic foot, slug na krychlovou stopu
lb/in³
lb/ft³
lb/yd³
oz/gal (UK)
oz/gal (US)
lb/gal (UK)
lb/gal (US)
 
27 680
16,018 46
0,593 276
6,236 02
7,489 15
99,776
119,826
515,379
Kilogram na metr krychlový         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
hustotu 1 kg·m-3 má homogenní těleso, které má hmotnost 1 kg a jehož objem činí 1 m³.