PŘEHLED JEDNOTEK HMOTNOSTI
Hmotnost
značka m – vlastnost hmotných těles klást odpor vůči změnám svého pohybového stavu (setrvačná hmotnost) a navzájem na sebe působit (gravitační hmotnost). Hlavní jednotkou hmotnosti v soustavě SI je 1 kilogram (1 kg).
Jednotka Značka Převodní koeficient Jiný převod
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
mikrogram
miligram
gram
dekagram
kilogram
µg
mg
g
dkg
kg
10-9
10-6
10-3
0,01
1
10-6 g
10-3 g
1 g
10 g
1 000 g
Soustava SI – vedlejší jednotky
hundredweight, metrický cent
tuna
metrický karát
atomová hmotnostní jednotka

t
ct
u
100
1 000
2·10-4
1,660 57·10-27
Britsko-americké jednotky*)
System avoirdupois
grain, zrno
dram, doušek
ounce
pound, libra
stone
quarter, čtvrtka
cental, quintal
hundredweight (US), short hundredweight, short
      centweight, krátká stovka, krátký cent
hundredweight (UK), long hundredweight, long
      centweight, dlouhá stovka, dlouhý cent
ton (US), short ton, krátká tuna
ton (UK), long ton, dlouhá tuna
gr
dm av
oz, oz avdp
lb


ctl
sh cwt

cwt, l cwt

sh tn, sh ton
tn, ton
64,798 92·10-6 (přesně)
1,771 85·10-3
28,349 5·10-3 (přesně)
0,453 592 37 (přesně)
6,350
12,701
45,359 237
45,359 237

50,802 3

907,185
1 016,05
1/7000 lb
1/256 lb
1/16 lb

14 lb
28 lb
100 lb
100 lb

112 lb

2 000 lb
2 240 lb
Apothecaries' system
grain, zrno
scruple, špetka
drachm, dram apothecaries'
ounce apothecaries'
gr
s ap
dr, dr ap
oz ap
64,798 92·10-6
1,296·10-3
3,888·10-3
31,103 5·10-3
1/7000 lb avdp
20 gr
3 s ap
8 dr ap
Troy system
grain, zrno
pennyweight
ounce troy
pound troy
gr
dwt
oz tr, tr oz
lb tr, tr lb
64,798 92·10-6
1,555·10-3
31,103 5·10-3
0,373 242
1/7000 lb avdp
24 gr
20 dwt
12 oz tr
Kilogram         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka kg – základní jednotka soustavy SI, definovaná jako hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, který je uložen v Mezinárodním úřadě vah a měr v Sevres u Paříže.
Britsko-americké jednotky hmotnosti         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
Jednotky hmotnosti jsou ve Velké Británii a v USA a také v dalších zemích, které dosud používají soustavu jednotek vycházející z imperial systému, děleny do tří soustav.
  • První soustavou je tzv. system avoirdupois (pův. z francouzského avoir du poids = míti váhu), značený avdp. nebo av. Je určen pro nejširší oblast směny. Lze jej nazvat také obchodním systémem vah.
  • Druhou soustavou je tzv. troy system, značený tr (v USA také někdy jen t), se závažími pro vážení drahých kovů (zlata a stříbra), perel a drahokamů. Název podle francouzského města Troyes v Bretagni, kde byla proslulá mincovna.
  • Třetí soustavou je tzv. apothecaries' system značená apoth nebo ap. Druhá z těchto značek je obvyklá v USA. Je to lékárenský systém vah.