PŘEHLED JEDNOTEK DÉLKY
Délka
značka l – je základní fyzikální veličinou. Pomocí délky vyjadřujeme rozmístění (vzdálenosti) abstraktních i konkrétních materiálních objektů (např. bodů, hmotných bodů, těles). Hlavní jednotkou délky v soustavě SI je 1 metr (1 m).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
nanometr
mikrometr
milimetr
centimetr
decimetr
metr
hektometr
kilometr
nm
µm
mm
cm
dm
m
hm
km
10-9
10-6
10-3
10-2
10-1
1
102
103
Britsko-americké jednotky
mil (mili-inch)
inch, palec, coul
hand
link, článek řetězu
foot (mn.č. feet), stopa
yard
fathom
rod, perch, tyč
chain, řetěz
furlong
mile, míle, statute mile
lague
m in
in, 1"
 
li
ft, 1'
yd
fm
rd
ch
fur
mi, st mi
 
2,54·10-5
0,025 4 (přesně)
0,101 6 (přesně)
0,201 168 (přesně)
0,304 8 (přesně)
0,914 4 (přesně)
1,828 8 (přesně)
5,029 2 (přesně)
20,116 8 (přesně)
201,168 (přesně)
1 609,344 (přesně)
4 828,032 (přesně)
Vztahy mezi jednotkami
  inch hand foot yard fathom rod   chain furlong mile lague
inch  
hand 4   1 inch = 1 000 mil
1 chain = 100 link
foot 12 3  
yard 36 9 3  
fathom 72 18 6 2  
rod 198 49½ 16½  
chain 792 198 66 22 11 4  
furlong 7 920 1 980 660 220 110 40 10  
mile 63 360 15 840 5 280 1 760 880 320 80 8  
lague 190 080 47 520 15 840 5 280 2 640 960 240 24 3  

Námořní míry
cable
mile nautical international, mezinárodní námořní míle
mile nautical imperial, říšská námořní míle
sea lague
degree
circle
185,318 1
1 852 (přesně)
1 853,181
5 559,552
111 191
40 028 774
Astronomické míry
astronomická jednotka
parsek
světelný rok
astron
AU
pc
ly
 
1,495 978 7·1011
3,085 678·1016
9,460 528·1015
1,495 978 7·1017
Typografické míry
point
pica
 
 
3,527·10-4
4,233·10-3
Ostatní jednotky
angström
fermi
jednotka X
A, Å
fm
X
10-10
10-15
1,002 06·10-13
Metr         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka m – základní jednotka soustavy SI. Metr je délka, kterou uběhne ve vakuu světlo za dobu 1/229 792 458 sekundy. Název jednotky metr je odvozen z řeckého slova metron = míra. Název navrhl francouzský matematik a astronom Jean Charles Borda.
Angström         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka A, Å – tato jednotka, nazvaná podle švédského fyzika Anderse Josana Ångströema (1814 až 1874), byla dříve používána v atomové fyzice a ve spektroskopii. Původně byla definována jako 6438,466-tá část vlnové délky příslušející kadmiové čáře v suchém vzduchu při tlaku 760 torrů a při teplotě 15 °C. Tato definice byla přijata organizací International Astronomical Union v roce 1907. Později byla (po novější definici metru pomocí vlnové délky) přijata novější definice této jednotky, a to jako 10-10 m.
Astron         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
tato jednotka byla používána v astronomii pro údaje vzdálenosti stálic. Je rovna 106 astronomických jednotek. V cizí literatuře je někdy tato jednotka nazývána také siriometr, makron nebo metron.
Astronomická jednotka         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka AU – jednotka používaná v astronomii. Je definovaná jako střední vzdálenost Země od Slunce.
Jednotka X         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka X – tato jednotka byla u nás používána jen pro vyjadřování vlnových délek paprsků X.
Mile nautical international         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
v roce 1929 byla pro námořní a leteckou dopravu přijata na Mezinárodní hydrografické konferenci nová délková jednotka zvaná International (nautical) mile nebo též krátce nautical mile, tj. mezinárodní námořní míle s hodnotou 1852 m (přesně). Pouze Velká Británie a USA s touto jednotkou nesouhlasily. V roce 1954 ji však USA uznaly.
Parsek         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka pc – jednotka používaná v astronomii. Je definovaná jako vzdálenost, ze které je vidět střední vzdálenost Země - Slunce (tj. 1 AU) pod úhlem jedné vteřiny. Používá se pro údaje vzdálenosti stálic.
Pica         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
typografická jednotka míry o velikosti 1/6 inche. 1 pica = 12 point.
Point         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
typografická jednotka udávající velikost tiskového bodu a rovnající se 1/72 palce.
Světelný rok         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka ly – jednotka používaná v astronomii. Je definovaná jako dráha, kterou urazí elektromagnetické vlnění (světlo) ve vakuu za 1 tropický rok. Značka je z anglického názvu light year.