převody fyzikálních jednotek E L E K T R I C K Á   K A P A C I T A
  [CNW:Counter] ZOBRAZENÍ POLÍ   |  ŘAZENÍ DLE SKUPIN   |  PŘEHLED JEDNOTEK   |  NÁPOVĚDA   |  AUTOR