PŘEHLED JEDNOTEK ELEKTRICKÉHO NÁBOJE
Elektrický náboj
značka Q – míra elektrických vlastností materiálního objektu, které se navenek projevuje jako silové pole. S elektrickým proudem I je elektrický náboj Q vázán vztahem
dQ = I dt
Hlavní jednotkou elektrického náboje v soustavě SI je 1 coulomb (1 C = 1 s·A).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
pikocoulomb
nanocoulomb
mikrocoulomb
milicoulomb
coulomb
kilocoulomb
pC
nC
µC
mC
C
kC
10-12
10-9
10-6
10-3
1
103
Soustava SI – vedlejší jednotky
ampérsekunda
ampérhodina
A·s
A·h
1
3 600
Starší a cizí jednotky
internacionální ohm
statohm
abohm
franklin
int Ω, Ω int


Fr, F
0,999 85
3,335 64·10-10
10
3,335 64·10-10
Coulomb         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka C – elektrický náboj, který proteče vodičem při stálém proudu 1 ampéru v době 1 sekundy.
Acoulomb         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka aC – jednotka v absolutní elektromagnetické soustavě CGS.
Ampérhodina         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka Ah – jednotka elektrického náboje, které se často užívá pro kapacitu elektrochemických zdrojů elektrického proudu, zvláště akumulátorů. Takzvaná kapacita akumulátoru je součinem doby odebírání proudu a velikosti tohoto proudu, pokud se napětí na akumulátoru mění v povolených nebo dohodnutých mezích.
Ampérsekunda         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka As – jednotka elektrického náboje. Podle definice je ampérsekunda jiné jméno (méně časté) pro coulumb.
Franklin         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka Fr, F – jednotka elektrického náboje rovná statcoulombu. Byla základní jednotka soustavy CGSF, která se však neujala. Jednotka byla názvána podle amerického přírodovědce a politika B. Franklina (1706 až 1790).
Internacionální coulomb         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka int C, C int – stará, dnes již nepoužívaná jednotka.
Statcoulomb         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka sC – jednotka v absolutní elektrostatické soustavě CGS.